PADA International 101

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed
Course
Materials

รายละเอียดคอร์ส
คอร์สออนไลน์ซื้อหุ้นสวยด้วย PVM และ Workshop สร้างสูตร Scan หุ้นด้วยตัวคุณเอง คอร์ส รวบรัด ตัดตอน สอนหาหุ้นลักษณะดี ด้วย PVM สอนคุณให้มองออกว่าหุ้นสวย ไม่สวยเป็นยังไง สอนคุณให้มองออกว่า Volume แบบไหนดี แบบไหนเผ่น สอนคุณให้มองออกว่า หุ้นอยากขึ้นหรืออยากลง สอนคุณให้เอา 3 เรื่องข้างบน มาเป็นเกณฑ์เลือกซื้อหุ้น และสอนคุณ ให้สร้างสูตร SCAN หุ้น ทั้งแบบที่โค้ชใช้ และแบบที่ตัวคุณเองคิด เรียนจบ ไม่ต้องพึ่งใครแล้ว พึ่งตัวเองนี่แหละ!

สิ่งที่คุณจะได้เรียน (Course Outline) Good Price Movement
- การเคลื่อนที่ของราคา ตามทฤษฎีดาว
- ว่าด้วยเรื่องของ Trend มองให้เป็น ไม่ผิดทาง
- การขึ้น การพัก การลง การเด้ง
- แนวรับ แนวต้าน - รูปแบบแท่งเทียน Price Action
- รูปแบบของราคา Candlesticks and Price Pattern เพื่อพิจารณาหาการกลับตัว และเป้าราคา
- จุดเข้าซื้อ และการกำหนด Stop loss จุดตัดขาดทุน
- การรักษากำไรด้วย Trailing stop

Good Volume
- ความสำคัญของ Volume หรือปริมาณการซื้อขาย
- ธรรมชาติของ Volume ในขาขึ้นและขาลง
- Volume Anomaly ความผิดปกติของ Volume ที่เราต้องติดตาม
- กฎ 3 ข้อ ของ Richard Wyckoff (Wyckoff's three laws)
- การอ่าน Volume เพื่อ confirm การเคลื่อนที่ของราคา เข้า ซื้อ ถือ ขาย - การกลับด้านของ Trend ด้วย Volume ใช้ยืนยัน ทรงกลับตัว

Good Momentum
- ทำความรู้จักกับกำลังของราคาด้วย MACD
- MACD Convergence และ Divergence หมี กระทิง
- หาคำตอบเกี่ยวกับหุ้น อยากขึ้น อยากลง อยากพัก หมดแรงขึ้น หมดแรงลง
- ดูอัตราเร่งของ MACD ในทุกการเคลื่อนที่ของ Trend การให้คะแนน P V M (Price, Volume and Momentum) เพื่อการคัดหุ้นสวย
- นำทั้ง 3 หัวข้อ มาพิจารณา พฤติกรรมของหุ้น เพื่อตัดสินใจซื้อ ถือ หรือขาย - สร้าง Trade Setup หรือเงื่อนไขการเทรด ด้วย PVM